Čo je projektové riadenie? Zahŕňa tieto dôležité fázy

projektove riadenie

Projektové riadenie zahŕňa plánovanie a organizáciu prostriedkov spoločnosti s cieľom úspešne realizovať určitú úlohu. Môže ísť o jednorazový projekt alebo dlhodobý plán. Spomínané prostriedky predstavujú financie, zamestnanci, technológie a duševné vlastníctvo spoločnosti. Projektové riadenie je často spájané s rôznymi odvetviami v strojárstve a stavebníctve a v poslednej dobe aj so zdravotníckymi a informačnými technológiami. Tieto odvetvia väčšinou obsahujú mnoho komponentov, ktoré je potrebné na docielenie fungujúceho výsledku rozumne usporiadať.

Projektové riadenie sa všeobecne skladá z týchto fáz: plánovanie, spustenie, priebeh, kontrola a ukončenie projektu. Každý projekt potrebuje od začiatku až do konca jasný plán. Napríklad v architektúre projekt začína nápadom a pokračuje nákresmi a koncepciou. Medzi každou fázou existujú stovky malých krokov, ktoré zabezpečujú úspech projektu. Architekt je len jednou zložkou plánu, ktorý sa dáva dohromady v procese projektového riadenia.  Každý projekt má zvyčajne rozpočet a časové ohraničenie. Vďaka projektovému riadeniu prebieha všetko hladko, načas a v rámci rozpočtu. 

Čo robí projektový manažér?

Nezáleží na odvetví – projektový manažér má väčšinou tie isté povinnosti. Jeho prácou je definovať zámery a ciele projektu, a určiť kedy a kým má byť projekt dokončený. Tiež dozerá na jeho priebeh a kontroluje, aby sa docielil určitý požadovaný štandard. Jednou z jeho kľúčových úloh je vytvoriť spoluprácu medzi členmi rôznych tímov a motivovať ich k dosiahnutiu cieľa. 

Projektoví manažéri musia mať určité technické „know-how“, no musia hlavne prijať víziu spoločnosti a spraviť z nej skutočnosť, a to v rámci určeného časového limitu a rozpočtu. To znamená, že ak dochádza čas vyhradený na istý projekt, projektový manažér motivuje zamestnancov, aby ho dokončili načas.

projektova manazerka

Mohlo by vás zaujímať: Rýchla online rezervácia na pilates? S týmto systémom je to hračka


Čo treba vedieť o projektovom riadení

• Projektové riadenie je v zásade súbor týchto fáz –  plánovanie, spustenie, priebeh, kontrola a ukončenie projektu.

• Existuje nespočetne veľa druhov, metodológií a postupov projektového riadenia (vodopádový model, agilné riadenie, tradičné riadenie)

• Projektové riadenie je používane v mnoho odvetviach a je dôležitou súčasťou úspechu spoločností.


Zdroj: investopedia.com, pixabay.com

Summary
Projektové riadenie
Article Name
Projektové riadenie
Description
Projektové riadenie zahŕňa plánovanie a organizáciu prostriedkov spoločnosti s cieľom úspešne realizovať určitú úlohu.
Author
Publisher Name
yoyostore.cz
Publisher Logo

You Might Also Like