Elektromotor: Přeměna elektrické energie na mechanickou s El-Motor.cz

elektromotor

Elektromotor: Nezbytný prvek pro řadu průmyslových aplikací

Co je elektromotor?

Elektromotor je přístroj, který převádí elektrickou energii na mechanickou. Je základním stavebním prvkem všeobecného strojírenství a díky své flexibilitě a účinnosti se využívá v nejrůznějších průmyslových aplikacích.

Jak funguje elektromotor?

Princip fungování elektromotoru spočívá v elektromagnetické interakci. Když elektrický proud prochází cívkami motoru, vytváří magnetické pole, které rotuje rotor motoru a přeměňuje tak elektrickou energii na mechanickou. Pro více informací o fungování elektromotorů navštivte Wikipedii.