Elektrická sieť nedostatočne pripravená na klimatické zmeny, varuje nová správa Medzinárodnej agentúry pre energiu

yoyostore.cz

Nová správa Medzinárodnej agentúry pre energiu (International Energy Agency) varuje, že súčasná elektrická sieť nie je dostatočne pripravená na zvyšujúce sa klimatické zmeny. Správa tvrdí, že elektrické siete, ktoré boli navrhnuté a postavené pred mnohými desaťročiami, nie sú dostatočne odolné voči častým extrémnym poveternostným podmienkam, ktoré sa očakávajú v budúcnosti.

Podľa správy, ktorá bola zverejnená tento týždeň, elektrické siete sú ohrozené zvýšenými teplotami, suchom, obrovskými búrkami a ďalšími dôsledkami zmeny klímy. Avšak, existujú aj riešenia, ako sa týmto problémom postaviť.

Jedným z riešení je investovať do modernizácie existujúcej infraštruktúry. Upgradovať staré siete a vybudovať nové, ktoré by boli odolné voči klimatickým katastrofám. To by zahŕňalo aj rozmiestnenie solárnych a veterných zdrojov energie medzi rôznymi časovými pásmami a oblasťami. Takýto systém by mohol odďaľovať preťaženie sietí, keď jedna oblasť trpí nedostatkom energie, zatiaľ čo iná má nadbytok.

Okrem obnoviteľných zdrojov energie, v správe sa spomína aj na využívanie batérií na ukladanie energie a čiastočnú decentralizáciu energie. Pomocou batérií by sa mohla uchovávať energie z obnoviteľných zdrojov a používať ju v čase, keď je potrebná. Decentralizácia by znamenala, že výroba a spotreba energie by sa vykonávala blízko seba, čo by znižovalo riziko výpadkov.

Je jasné, že sa musíme prispôsobiť novým podmienkam zmeny klímy a zabezpečiť stabilný prístup k elektrickej energii. Avšak, toto je úloha, ktorú musíme riešiť spoločne, v rámci globálnej komunity. Správa Medzinárodnej agentúry pre energiu je len ďalším upozornením na túto problematiku a časom budeme musieť zaviesť potrebné opatrenia.

You Might Also Like