NASA testuje virtuálnu realitu HTC Vive Focus 3 na posádke Crew-7 na zlepšenie duševného zdravia.

yoyostore.cz

HTC Vive Focus 3: NASA testuje virtuálnu realitu na posilnenie duševného zdravia posádky

Inovatívny prístup k starostlivosti o posádku v priestore

HTC Vive Focus 3, virtuálna realita vyvinutá spoločnosťou HTC, je testovaná americkou agentúrou NASA na posilnenie duševného zdravia astronautov. Tento inovatívny prístup k starostlivosti o duševné blaho posádky ponúka nové možnosti pre zlepšenie anxiológie a fyzickej pohody počas dlhých misií vo vesmíre.

Podľa správy zverejnenej tento týždeň, NASA skúša Vive Focus 3 v rámci programu Behavioral Health and Performance (správanie a výkon) na hrade International Space Station (ISS). Virtuálna realita sa používa na poskytovanie relaxačných a terapeutických skúseností astronautom v prostredí niekoľkých virtuálnych scenérií.

Vive Focus 3 ponúka astronautom možnosť upustiť od stresorov prostredia vopred nastavenými scénami vrátane prírodných prostredí a meditatívnych aktivít. Tieto skúsenosti majú pozitívny vplyv na psychickú pohodu, zvládanie stresu a všeobecnú pohodu pre astronautov, ktorí často čelia náročným a izolovaným podmienkam na palube ISS.

Testovanie virtuálnej reality v prostredí vesmíru otvára dvere pre nové metódy starostlivosti o duševné zdravie posádky a môže pomôcť astronautom udržiavať si pozitívny psychologický stav a pohodu. HTC Vive Focus 3 prináša novú úroveň zážitku virtuálnej reality, ktorá môže mať široké spektrum aplikácií aj mimo vesmírnych operácií.

Je povzbudzujúce vidieť, ako inovatívne technológie ako virtuálna realita prispievajú k starostlivosti o duševné zdravie a pohodu astronautov. Dúfajme, že tieto pokusy budú úspešné a že takéto metódy budú širšie používané, nielen v priestore, ale aj na Zemi, aby sa zlepšila starostlivosť o duševné zdravie a pohoda ľudí.

You Might Also Like