Investori Tesly budú hlasovať o zapojení do Texasu a o schválení kompenzačného plánu Muska z roku 2018 na výročnom stretnutí v roku 2024

red-tesla-model-3

# Tesla podala Prokuračné vyhlásenie 2024 Komisii pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických (SEC)

Spoločnosť Tesla zaznamenala do spisov Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) svoje Prokuračné vyhlásenie na rok 2024. Dokument obsahuje informácie o výročnom stretnutí akcionárov výrobcu elektrických vozidiel na rok 2024, aktualizácie týkajúce sa plánov spoločnosti pre kompenzáciu generálneho riaditeľa Elona Muska z roku 2018, ako aj iniciatívu na presunutie štátnej korporátnej štruktúry Tesly z Delawaru do Texasu.

## List akcionárom od predsedníčky predstavenstva Tesly Robyn Denholm

V svojom Liste akcionárom zdôraznila Robyn Denholm, predsedníčka predstavenstva Tesly, že Texas sa stal obchodným domovom spoločnosti, a preto má zmysel, že práve rok 2024 by mal byť tým rokom, kedy Tesla prenesie svoju korporátnu štruktúru z Delawaru do štátu Lone Star. Tiež poznamenala, že tisíce akcionárov Tesly už vyjadrili spoločnosti podobné pocity.

> „Rok 2024 by mal byť rokom, keď sa Tesla presťahuje domov do Texasu. Žiadame vás o hlas na schválenie presunu Tesly z Delawaru, nášho súčasného štátu korporátnej štruktúry, do nového právneho domova v Texase. Texas už je naším obchodným domovom a my sa mu zaviazali… V Texase by sme mali pokračovať v práci na našej misii urýchliť svetový prechod na udržateľnú energiu, keď zakladáme základy pre našu expanziu s výstavbou a rozruchom tovární pre naše budúce vozidlá a na podporu dopytu po skladovaní energie, ako aj prostredníctvom nášho pokroku v oblasti umelé inteligencie cez úplné autonómne riadenie a Optimus,“ napísala Denholm.

Predsedníčka predstavenstva Tesly tiež poznamenala, že akcionári TSLA budú môcť hlasovať na schválenie odmeňovacieho plánu Elona Muska z roku 2018 na výročnom stretnutí akcionárov v roku 2024, ktorý bol v tomto roku zrušený súdom v Delawaru. Denholm poznamenala, že ratifikácia odmeňovacieho plánu Muska z roku 2018, ktorého ciele už generálny riaditeľ splnil predčasne, by obnovila demokraciu medzi akcionármi Tesly.

> „Firemná demokracia a práva akcionárov sú v srdci hodnôt spoločnosti Tesla. V tomto roku rozhodol súd v Delawaru v prípade Tornetta proti Muskovi, že odmeňovací balíček pre našeho generálneho riaditeľa, Elon Musk, ktorý vám, akcionárom, navrhla na schválenie väčšina a ktorý ste v roku 2018 hlasovaním schválili, nebol ‚celkom spravodlivý‘ – a to napriek tomu, že približne 73% všetkých hlasov od nášich nezávislých akcionárov bolo pre jeho schválenie,“ napísala Denholm.

## Dátum a miesto konania výročného stretnutia akcionárov Tesly v roku 2024

Očakáva sa, že výročné stretnutie akcionárov Tesly sa uskutoční 13. júna 2024 o 15:30 stredoeurópskeho času (13:30 tichomorského času). Stretnutie sa bude konať v Gigafactory Texas v Austine v Texase.

## Návrhy na hlasovanie na výročnom stretnutí akcionárov Tesly v roku 2024 a odporúčania predstavenstva

**Návrhy Tesly**

– Návrh Tesly na zvolenie dvoch riaditeľov triedy II na trojročné obdobie alebo kým nebudú riadne zvolení ich nástupcovia („Návrh jeden“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „ZA“
– Návrh Tesly na schválenie odmeňovania výkonných pracovníkov na nezáväzných poradných základoch („Návrh dva“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „ZA“
– Návrh Tesly na ratifikáciu 100% výkonnostného akciového opčného balíka pre Elona Muska, ktorý bol navrhnutý a schválený akcionármi v roku 2018 („Návrh štyri“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „ZA“
– Návrh Tesly na ratifikáciu vymenovania spoločnosti PricewaterhouseCoopers LLP za nezávislú registrovanú verejnú účtovnú firmu Tesly na fiškálny rok končiaci 31. decembra 2024 („Návrh päť“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „ZA“

**Návrhy akcionárov**

– Návrh akcionára týkajúci sa zníženia funkčného obdobia riaditeľov na jeden rok, ak je riadne predstavené („Návrh šesť“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“
– Návrh akcionára o zavedení ustanovení o jednoduchej väčšine pri hlasovaní v našich riadiacich dokumentoch, ak je riadne predstavené („Návrh sedem“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“
– Návrh akcionára o výročných správach o snahách proti obťažovaniu a diskriminácii, ak je riadne predstavené („Návrh osem“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“
– Návrh akcionára o prijatí politiky slobody združovania a kolektívneho vyjednávania, ak je riadne predstavené („Návrh deväť“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“
– Návrh akcionára o správe o účinkoch a rizikách spojených s elektromagnetickým žiarením a bezdrôtovými technológiami, ak je riadne predstavené („Návrh desať“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“
– Návrh akcionára o zavedení cieľov a reporting metrics na posúdenie realizovateľnosti integrácie metrík udržateľnosti do odmeňovacích plánov vrcholového vedenia, ak je riadne predstavené („Návrh jedenásť“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“
– Návrh akcionára o záväzku moratória na získavanie surovín z hlbomorského ťaženia, ak je riadne predstavené („Návrh dvanásť“).
– **Odporúčanie predstavenstva:** „PROTI“

You Might Also Like