Nový Jersey zakáže predaj nových áut so spaľovacím motorom do roku 2035

red-tesla-model-3

New Jersey zakazuje predaj nových áut so spaľovacími motormi do 2035

Na začiatku tohto týždňa úradníci v New Jersey oznámili plány na zákaz predaja nových áut na benzín do roku 2035. Tento zákaz je súčasťou snáh New Jersey zlepšiť kvalitu ovzdušia v štáte.

Guvernér Phil Murphy povedal: „Kroky, ktoré podnikáme dnes na zníženie emisií, zlepšia kvalitu ovzdušia a zmierňujú klimatické dopady pre budúce generácie, zároveň zvyšujú prístup k čistejším typom áut.“

Od roku 2027 obmedzenie predaja benzínových áut

Oddelenie ochrany životného prostredia štátu oznámilo, že zákaz predaja nových áut na benzín vstúpi do platnosti presne 1. januára 2035. Zákaz predaja automobilov na benzín je prvým krokom New Jersey smerom ku vozidlám s nulovými emisiami. Pred tým, ako zákaz nadobudne účinnosť, New Jersey obmedzí množstvo predaných nových automobilov na benzín v štáte začínajúc rokom 2027.

EÚ formálne schválila zákaz predaja áut so spaľovacími motormi do 2035

Šéf ochrany životného prostredia v štáte Shawn LaTourette vyhlásil: „Čistejšie autá a kamióny znamenajú čistejšie ovzdušie pre naše deti a rodiny, pretože výfuky našich vozidiel sú hlavnou príčinou zlej lokálnej kvality ovzdušia. Ako New Jersey prechádza k budúcnosti s nulovými emisiami, zlepšíme kvalitu života a verejné zdravie. Zároveň znížime klimatické znečisťujúce látky z dopravného sektora, ktorý je v New Jersey aj v celej krajine hlavným zdrojom skleníkových plynov.“

Aj napriek blížiacemu sa zákazu New Jersey nebude obmedzovať vlastníctvo ani používanie áut na benzín a nedonúti spotrebiteľov kúpiť si elektrické autá. Pravidlo sa bude vzťahovať len na predaj nových áut. Spotrebitelia budú stále môcť kupovať používané vozidlá na benzín. Tiež si budú môcť zaobstarať autá na benzín mimo New Jersey a doviezť ich do štátu, ak nové vozidlo spĺňa konkrétne emisné štandardy.

New Jersey patrí medzi niekoľko štátov, ktoré majú plány na postupné ukončenie predaja nových áut na benzín. Pridáva sa k štátom ako Kalifornia, Vermont, New York, Washington, Oregon, Massachusetts, Virginia, Rhode Island, Maryland a Connecticut.

Ak máte nejaké tipy, budeme radi, ak nám napíšete!

New Jersey zakáže predaj nových áut na benzín do roku 2035

You Might Also Like