Obnoviteľné zdroje energie predstihnú uhlie ako najväčší globálny zdroj elektriny v roku 2025

red-tesla-model-3

Na klimatickej konferencii COP28, ktorú organizovali minulý mesiac v Dubaji, sa svetoví lídri z viac ako 130 národných vlád dohodli na tom, že do roku 2030 sa pokúsia strojnásobiť inštalácie obnoviteľnej energie vo svete. Hoci je potrebné vyvinúť ešte viac úsilia, aby sa tento cieľ dosiahol, jedna energetická organizácia predpovedá, že obnoviteľné zdroje prekonajú výrobu elektriny z uhlia a stanú sa najväčším zdrojom elektriny na svete už na začiatku roku 2025.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vydala v tomto mesiaci svoju správu Obnoviteľná energia 2023, ktorá je prvou z podrobných analýz klímy tejto organizácie od stanovenia cieľa na rok 2030 počas konferencie COP28. Správa obsahuje množstvo dôležitých postrehov o nasledujúcich niekoľkých rokoch v oblasti obnoviteľnej energie, ako aj detaily o rozšírení tohto sektora v roku 2023.

„Táto správa ukazuje, že za súčasných politík a trhových podmienok sa teraz očakáva, že globálna kapacita obnoviteľnej elektrickej energie dosiahne do roku 2028, ktorý pokrýva naša prognóza, až 7 300 GW,“ uvádza IEA v tlačovej správe. „Fotovoltaické solárne panely (PV) a veterná energia tvoria 95 % tejto expanzie, pričom sa obnoviteľné zdroje stávajú väčším zdrojom globálnej elektrickej energie než uhoľné elektrárne už na začiatku roku 2025.“

Okrem predpovedí na rok 2025 agentúra poznamenáva, že globálna kapacita obnoviteľnej energie pribudnutá do energetických systémov vzrástla v roku 2025 o 50 percent a očakáva sa, že priemysel vstúpi do doteraz najväčšieho obdobia rastu v nasledujúcich piatich rokoch.

Napriek optimistickému tónu IEA tiež uvádza, že expanzia obnoviteľnej energie bude musieť ešte viac zrýchliť, aby sa dosiahol cieľ COP28 do roku 2030, a že svet čelí primárnemu prekážke financovania týchto projektov v rýchlo sa rozvíjajúcich a rozvojových ekonomikách.

„Aj napriek tomu, že sme boli svedkami bezprecedentného rastu v priebehu posledných 12 mesiacov, svet musí urobiť ešte viac, aby do roku 2030 trojnásobil svoju kapacitu, čo sa krajiny zaviazali na COP28,“ pokračuje správa.

SÚVISIACE:

Obnoviteľné zdroje energie podrobne opísané v správe zahŕňajú fotovoltaické solárne panely veľkej kapacity a distribuované fotovoltaické solárne panely (ako pilotné projekty Virtuálnej elektrárne spoločnosti Tesla s využitím Powerwalls), vodnú energiu, veterné elektrárne na pevnine i na mori a ďalšie menšie zdroje ako výroba H2, koncentrovaná solárna energia, oceánska energia, bioenergia a geotermálna energia.

„Súčasné veterné elektrárne na pevnine a fotovoltaické solárne panely sú dnes takmer všade lacnejšie ako nové fosílne elektrárne a vo väčšine krajín lacnejšie ako existujúce fosílne elektrárne,“ hovorí Faith Birol, výkonný riaditeľ IEA. „Ešte stále sú tu ale veľké prekážky, vrátane ťažkého globálneho makroekonomického prostredia.“

„Pre mňa najdôležitejšou výzvou pre medzinárodné spoločenstvo je rýchle zvyšovanie financovania a nasadenia obnoviteľných zdrojov vo väčšine rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík, medzi ktorými mnohé zaostávajú v novej energetickej ekonomike. Úspech pri dosahovaní cieľa strojnásobenia bude závisieť práve od toho.“

Niekoľko kľúčových postrehov zo správy IEA Obnoviteľná energia 2023:

Detaily v tejto správe sú obšírne, ale my zdôrazníme len pár kľúčových postrehov, na ktoré upozorňuje IEA.

Globálne ceny solárnych PV panelov klesli v roku 2023 takmer o 50 percent medziročne a IEA očakáva pokračujúce zníženie nákladov a zrýchlené nasadenie.

Minulý rok Čína uviedla do prevádzky toľko solárnych PV panelov, koľko celý svet v roku 2022, pričom výkon jej veterných elektrární sa medziročne zvýšil o 66 percent.

V USA, Európskej únii (EÚ), Indii a Brazílii sa očakáva, že projekty solárnych PV panelov a veterných elektrární na pevnine sa do roku 2028 viac ako zdvojnásobia oproti posledným piatim rokom.

Solárne PV panely a veterná energia tvoria 95 percent predpokladaného rozšírenia obnoviteľnej energie o 7 300 GW medzi rokmi 2023 a 2028.

IEA odporúča rýchlejšie zavádzanie politík s urýchleným rozpadom prípadov, čo by mohlo zvýšiť rast kapacity obnoviteľných zdrojov energie o 21 percent v nasledujúcich rokoch, ak by sa to uskutočnilo.

Celú 45-minútovú prezentáciu IEA o správe Obnoviteľná energia 2023 si môžete pozrieť nižšie, alebo si môžete pozrieť interaktívny tracker pokroku obnoviteľnej energie agentúry tu.

Aké sú vaše myšlienky? Podeľte sa so mnou na adrese zach@teslarati.com, nájdite ma na X pod @zacharyvisconti, alebo nám pošlite svoje tipy na email tips@teslarati.com.

Článok „Obnoviteľná energia prekročí uhoľ ako najväčší globálny zdroj elektriny v roku 2025“ priniesol aktualizované informácie.

You Might Also Like