Podľa súčasných politík sa elektromobily do roku 2030 zvýšia takmer desaťnásobne: IEA

red-tesla-model-3

Názov: Podľa súčasných politík sa elektromobily do roku 2030 zvýšia takmer desaťnásobne: IEA

Výročná správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zverejnila svoju výročnú správu o výrobe energie a obnoviteľných zdrojoch energie, pred klimatickým summitom OSN COP28, ktorý sa uskutoční neskôr tento rok. Správa poskytuje komplexný pohľad na súčasné a budúce trendy v energetickom priemysle.

Scenáre v správe

Správa sa zameriava na tri scenáre založené na globálnom modeli energetickej klímy (GEC): scenár stanovených politík (STEPS), scenár oznámených záväzkov (APS) a scenár nulovej bilancie emisií do roku 2050. Každý scenár predstavuje konkrétne ciele a očakávania IEA.

Elektromobily a obnoviteľná energia

Podľa scenára STEPS sa predpokladá, že do roku 2030 bude približne 40 percent celosvetového predaja automobilov tvorené elektromobilmi, čo je takmer desaťnásobný nárast oproti súčasnosti. IEA tiež predpok

You Might Also Like