Tesla Model Y sa teraz kvalifikuje do hlavného dotačného programu pre elektromobily v Holandsku

red-tesla-model-3

Názov: Tesla Model Y a dotačný program pre elektromobily v Holandsku

Model Y kvalifikovaný do dotačného programu

Tesla oznámila, že jej vozidlo Model Y sa teraz kvalifikuje do hlavného dotačného programu pre elektrické vozidlá (EV) v Holandsku. Vozidlo začína na cene 44 990 eur, čo spĺňa podmienky pre dotačnú schému pre elektromobily pre súkromné osoby. Tento program, známy ako SEPP, existuje v Holandsku už niekoľko rokov a poskytol obyvateľom krajiny možnosť získať až 4 000 eur na nákup elektrického vozidla od roku 2020. V roku 2023 môže SEPP ušetriť 2 950 € z ceny nového elektromobilu alebo 2 000 € z ojazdeného vozidla.

Podmienky programu SEPP

Podľa regulačného orgánu v Holandsku nesmie hodnota elektromobilu v deň podpisu kúpnej zmluvy byť nižšia ako 12 000 eur a vyššia ako 45 000 eur, aby mohol zákazník požiadať o dotáciu. Tesla informovala o tomto dotičnom programe aj na svojej webovej stránke pre Holandsko.

Stimulácia predaja elektromobilov

Tesla, podobne ako mnohé iné automobilky, využíva rôzne motivačné programy, aby zvýšila predaj svojich elektromobilov. Tieto programy poskytujú zľavy a stimuly pre nové energetické vozidlá. S narastajúcimi ambíciami rôznych krajín na dosiahnutie klimatických cieľov cez nulové emisie, vlády vyčlenili milióny eur na podporu týchto programov. V roku 2023 je program SEPP financovaný sumou 67 000 000 eur pre nové elektromobily a 32 400 000 eur pre použité elektromobily.

Tesla opätovne preukazuje svoju angažovanosť v ponúkaní dostupných elektromobilov a využíva možnosti stimulov a dotačných programov na získanie zákazníkov a podporu prechodu na čistejšiu dopr

You Might Also Like