Tesla zmenila formuláciu „väčšina-menšina“ vo svojom najnovšom podaní 10-K

red-tesla-model-3

Spoločnosť Tesla odstránila z podania 10-K (ročného finančného výkazu) formulácie o pracovnej sile tvorenej hlavne menšinami, a to po nedávnych vyjadreniach generálneho riaditeľa Elona Muska, ktorý sa vyslovil proti iniciatívam v oblasti diverzity, rovnosti a inkluzie (DEI), a tiež na pozadí obvinení z rasovej diskriminácie v továrňach automobilky.

V pondelok vydanom dokumente 10-K spoločnosť Tesla zmenila niektoré formulácie týkajúce sa opatrení DEI a namiesto nich pridala na koniec niekoľko nových odsekov. Vypustené formulácie z minuloročnej výročnej správy, ktoré sa nachádzali približne na konci sekcie 1, Obchod, v dokumente Tesla 10-K z minulého roka, boli:

„S pracovnou silou tvorenou hlavne menšinami je podpora našich skupín zamestnancov pri preberaní iniciatívy v podporovaní aktivít, ktoré pritiahnu, rozvinú a udržia našich vášnivých zamestnancov, nevyhnutná pre našu ďalšiu úspešnosť.“

Tento aj minuloročný dokument obsahuje rovnakú úvodnú vetu v tejto časti:

„V spoločnosti Tesla naši zamestnanci prichádzajú s vášňou robiť rozdiel vo svete a jeden pre druhého.“

Avšak, namiesto formulácie o pracovnej sile tvorenej hlavne menšinami, ktorá bola zahrnutá v minuloročnom podaní, v tomto týždňovom dokumente 10-K sa píše:

„Stojíme neoblomne za požiadavkou, aby naše továrne, kancelárie, obchody a servisné strediská boli miestami, kde sa naši zamestnanci cítia rešpektovaní a ocenení. Naše politiky sú navrhnuté tak, aby podporovali spravodlivosť a rešpekt voči všetkým. Zamestnávame, hodnotíme a povyšujeme zamestnancov na základe ich zručností a výkonnosti. Od každého sa očakáva, že bude dôveryhodný, preukáže excelentnosť vo svojej práci a spolupracuje s ostatnými. Majúc toto na pamäti, nebudeme tolerovať určité správania. Tieto zahŕňajú obťažovanie, odvetné akcie, násilie, zastrašovanie a diskrimináciu akéhokoľvek druhu na základe rasy, farby pleti, náboženstva, národného pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, genderovej identity, genderového vyjadrenia, veku, zdravotného postihnutia alebo veteránskeho štatútu.“

Dokument ďalej spomína Teslin tréning proti obťažovaniu a programy rozvoja vedenia, povzbudzuje zamestnancov, aby oznámili nesprávne konanie kontaktovaním linky integrity spoločnosti, ľudských zdrojov a manažérov, alebo odoslaním obáv prostredníctvom postupu Take Charge (Vezmite zodpovednosť).

Hoci formulácia o pracovnej sile tvorej hlavne menšinami bola z podania 10-K odstránená, Tesla stále uvádza na svojej webovej stránke, že skupiny slabo reprezentované predstavujú 67 % pracovnej sily spoločnosti v USA.

Musk a Tesla tiež neustále zdôrazňujú svoj odpor k rasizmu na pracovisku v reakcii na obvinenia z diskriminácie v priebehu rokov. Musk namiesto toho v poslednej dobe uviedol viacero vyhlásení na platforme X, kde nazýva iniciatívy DEI rasistickými, dokonca v decembri poznamenal, že podľa neho „by DEI mala ZOMRIEŤ“.

„Cieľom bolo ukončiť diskrimináciu, nie ju nahradiť inou diskrimináciou,“ dodal Musk.

„Diverzita, rovnosť a inklúzia“ sú propagandistické slová pre rasizmus, sexizmus a ďalšie -izmy.

To je rovnako morálne zlé ako akýkoľvek iný rasizmus a sexizmus. Zmena cieľovej skupiny to nerobí správne!

— Elon Musk (@elonmusk), 16. decembra 2023

Ešte začiatkom tohto mesiaca Musk opätovne vyjadril svoj odpor k týmto programom, hovoriac, že „DEI je len iný výraz pre rasizmus“.

Diskriminácia na základe rasy, ktorú DEI robí, je doslova definícia rasizmu

— Elon Musk (@elonmusk), 3. januára 2024

Musk tiež vyjadril svoj odpor k tomu, čo nazýva „woke vírus mysle“, ktorý kritizoval niekoľkokrát v priebehu posledných rokov.

Áno, máme veľa čo opraviť. Internet je napadnutý woke vírusom mysle.

— Elon Musk (@elonmusk), 11. januára 2024

Tesla čelila tiež viacerým súdnym prípadom obvinenia z rasovej diskriminácie v minulosti, ktoré spoločnosť i Musk popreli.

V jednom z takýchto prípadov išlo o vysoko profilovaný súdny spor s bývalým zmluvným operátorom výťahu Owenom Diazom, ktorému v októbri sudca zamietol jeho žiadosť o tretí nový proces, po tom, čo mu porota v roku 2021 priznala odškodné vo výške 137 miliónov dolárov. Diaz pracoval v továrni Tesla v Fremonte v Kalifornii v roku 2015 a druhá porota mu minulý apríl priznala verdikt vo výške 3,2 milióna dolárov po tom, čo odmietol znížené vyrovnanie 15 miliónov dolárov z prvého procesu.

V súdnom spore v Kalifornii v roku 2022 úrad pre spravodlivé zamestnanie a bývanie (Department of Fair Employment and Housing, DFEH) obvinil Teslu z prevádzkovania „rasovo segregovaného“ pracoviska v továrni Fremont, na čo automobilka reagovala popieraním tvrdení a podaním formálnej sťažnosti proti agentúre.

Ešte začiatkom tohto mesiaca Musk navštívil koncentračný tábor Auschwitz a sympózium proti vzostupu antisemitizmu organizované Európskou židovskou asociáciou (EJA) po tom, čo spoločnosť X čelila bojkotom reklám a silnej kritike, keď Musk dal lajk a odpovedal na antisemitský príspevok v novembri.

„Mrzí ma ten príspevok. Bolo to hlúpe z mojej strany,“ povedal Musk v rozhovore po incidente. „Z mojich 30 000 príspevkov to môže byť doslova ten najhorší a najhlúpejší, aký som kedy urobil. Myslím, že s plynúcim časom bude zrejmé, že som ďaleko od toho, aby som bol antisemita.“

Spoločnosť Tesla obvinená z rasovej diskriminácie a odvetných opatrení bývalým manažérom ľudských zdrojov

Aké sú vaše myšlienky? Dajte mi vedieť.

You Might Also Like