Amazon testuje bezplastové obaly na zásielky v sklade v Ohii

yoyostore.cz

Amazon, najväčší online obchodný gigant, ohlásil, že vyskúša nový program s cieľom znížiť plastový odpad zásielok. Prvým skúšobným miestom tohto programu bude skladište v Euclide, Ohio.

Podľa správy zverejnenej tento týždeň, Amazon bude testovať možnosti pre plastové obaly bez použitia jednorazových plastových tašiek v skladoch. Namiesto toho bude používať obaly vyrobené z recyklovateľných materiálov, ako napríklad papiera a kartónu.

Cieľom tohto programu je znížiť negatívny dopad jednorazového plastu a prispieť k environmentálnej udržateľnosti. Amazon sa zaviazal, že do roku 2025 bude mať 100% plastového obalu odolného voči recyklácii vo všetkých európskych podnikoch. Tento program v Ohio je ďalším krokom smerom k tomuto cieľu.

Sklad v Euclide bude testovať rôzne alternatívy k jednorazovým plastovým taškám a vyhodnotí ich účinnosť a udržateľnosť. Tieto testy majú pomôcť pri vypracúvaní optimálnych riešení pre bezpečnú a ekologickú zasielanie.

Aj keď toto skúšobné miesto je len začiatkom, doufá sa, že program bude úspešný a rozšíri sa na viacero miest a skladoch Amazonu. Cieľom je dosiahnuť, aby všetky Amazonové zásielky boli plastové bez-odpadové.

Zníženie plastového odpadu je dôležitý krok smerom k ochrane životného prostredia a udržateľnosti. Väčšie spoločnosti ako Amazon majú veľký vplyv a ich snaha zmeniť svoje prevádzkové postupy môže mať trvalý dopad na ochranu prírody.

Je povzbudzujúce vidieť, ako sa veľké spoločnosti zaoberajú problematikou plastového odpadu a hľadajú lepšie riešenia. Veríme, že takéto inovácie a iniciatívy sa budú rozširovať aj do ďalších odvetví a prispievajú k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

You Might Also Like