Facebook a Instagram čelia žalobe štátov ohľadom bezpečnosti detí

yoyostore.cz

Spoločnosti Meta (predchádzajúce Facebook) a Instagram sa stretávajú s žalobou na ochranu detí

Viaceré štáty podávajú súdnu žalobu na zabezpečenie bezpečnosti detí

Meta (predchádzajúce Facebook) a jej dcérska spoločnosť Instagram čelia súdnej žalobe zo strany väčšieho počtu amerických štátov, ktoré sa obávajú o bezpečnosť detí na týchto sociálnych médiách. Žaloba poukazuje na nedostatočné opatrenia na ochranu mladých užívateľov pred nevhodným obsahom a predátormi online.

Podľa správy zverejnenej tento týždeň, žalujúce štáty argumentujú, že Meta a Instagram zlyhali v zabezpečení a ochrane detí na svojich platformách. Tvrdia, že spoločnosti nedokázali účinne riešiť problémy ako sexuálnu kontinuitu a podporné prostredie pre škodlivé správanie.

Vo svojej žalobe sa štáty domáhajú zavedenia prísnejších opatrení na obmedzenie prístupu mladých užívateľov k nevhodnému obsahu a na identifikáciu a odstránenie potenciálnych predátorov online. Taktiež požadujú, aby Meta a Instagram vyčlenili finančné prostriedky na vývoj a implementáciu bezpečnostných nástrojov, ktoré by pomohli upratať ich platformy.

Meta vyjadrila záväzok ochraňovať deti na svojich platformách a tvrdí, že sú zamerané na bezpečnosť a ochranu užívateľov, najmä mladých. Avšak žaloba spochybňuje efektívnosť ich doterajších opatrení a vyzýva ich, aby prijali ďalšie kroky na zvýšenie bezpečnosti detí.

Je dôležité, aby sociálne médiá mali primerané opatrenia na ochranu detí, ktoré využívajú ich platformy. Bezpečnosť online prostredia je nevyhnutná pre zdravý vývoj a pohodu detí. Spoločnosti Meta a Instagram budú musieť čeliť týmto súdna žalobe a vypracovať lepšie opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti mladých užívateľov.

Dúfajme, že táto žaloba bude podnetom na zlepšenie ochrany detí v online prostredí a že spoločnosti prevezmú zodpovednosť a prijmú konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti svojich užívateľov, najmä detí a mladých.

You Might Also Like