Medzinárodná energetická agentúra predpovedá nezastaviteľný rast čistej a obnoviteľnej energie

yoyostore.cz

Medzinárodná energetická agentúra predpovedá nezastaviteľný rast čistej obnoviteľnej energie

Nová správa ukazuje pozitívny trend v energetickom sektore

Podľa novej správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) čistá obnoviteľná energia pokračuje vo svojom raste a vykazuje silný trend. Správa uvádza, že vplyv pandémie COVID-19 neovplyvnil rast a rozvoj čistej energie, a že jej expanzia je nezastaviteľná.

Správa zverejnená tento týždeň ukazuje, že v roku 2020, napriek ťažkostiam spôsobeným pandémiou, vzrástala produkcia čistej energie a dosiahla rekordné hodnoty. Fotovoltaická energia a energia z vetra zaznamenali najväčší rast a stali sa hlavným faktorom v celkovom energetickom mixe.

IEA očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude obnoviteľná energia aj naďalej rásť a pomáhať k zníženiu emisií skleníkových plynov a boju proti zmene klímy. Správa poukazuje na potrebu ďalších investícií do obnoviteľných zdrojov energie a nových technológií, ako aj na podporu inovácií v energetickom odvetví.

Tendencia k čistej obnoviteľnej energii je dôležitá nielen pre ochranu životného prostredia, ale aj pre tvorbu pracovných miest a hospodársky rast. Správa IEA naznačuje, že energetický sektor sa mení a nastáva prechod k udržateľnej energii.

Je povzbudivé vidieť, že čistá obnoviteľná energia si zachováva silný rast a nezastaviťelnú tendenciu aj v období globálnej pandémie. Dúfajme, že tento pozitívny trend sa bude aj naďalej rozvíjať a že sa svet bude viac spoliehať na čisté zdroje energie pre udržateľnú a ekologickú budúcnosť.

You Might Also Like