Elon Musk reaguje na nenávisť Tesly Cybertruck od Jima Cramera

red-tesla-model-3

Názov: Elon Musk reaguje na kritiku Jimom Cramerom týkajúcou sa Tesly Cybertruck

Dobré znamenie podľa Elona Muska

Elon Musk zareagoval na negatívnu kritiku Jimom Cramerom voči Tesle Cybertruck a nazval ju „dobrým znamením“. Musk vníma Cramerovu kritiku ako pozitívnu, pretože si uvedomuje, že jeho opozícia voči Cybertrucku môže znamenať úspech pre tento elektrický pickup.

Nepravdivé tvrdenia a zľahčovanie situácie

Jim Cramer vo svojej kritike Tesly Cybertruck uviedol niekoľko nepravdivých tvrdení o cenách a kapacite užitočného zaťaženia. Cramer tiež porovnal kapacitu Cybertrucku s kapacitou menšieho nákladného vozidla Ford Maverick, pričom udával nesprávne informácie. Musk na tieto nepravdivé tvrdenia reagoval humorne na svojom účte na sociálnych médiách.

Skeptické postavenie Jima Cramera

Jim Cramer sa predtým vyjadroval skepticky voči Tesle a má tendenciu meniť svoj názor na spoločnosť. Jeho skeptické názory na Cybertruck môžu byť založené na neúplných či nesprávnych informáciách. Cramerove názory však nemajú váhu, preto

You Might Also Like