Na kupujúcich Tesla Cybertruck sa bude vzťahovať politika „zákazu ďalšieho predaja“

red-tesla-model-3

Na kupujúcich Tesla Cybertruck sa bude vzťahovať politika „bez ďalšieho predaja“

Úvod do problematiky

V nedávnej dobe bola odhalená informácia, že kupujúci vozidla Tesla Cybertruck budú podliehať politike „bez ďalšieho predaja“ na určitý čas. Túto klauzulu si všimli niektorí zákazníci pri nedávnych dohodách na iné vozidlá spoločnosti Tesla.

Zmluvné podmienky Tesly

Podľa zmluvných podmienok spoločnosti Tesla pre niektoré nedávne nákupy Modelu 3 a Modelu Y, automobilka uvádza, že kupujúci vozidla Cybertrucku budú musieť zdržať predaja vozidla počas jedného roka od jeho dodania. Táto klauzula sa opakuje vo viacerých zmluvách s odkazom na „Len pre Cybertruck“.

Moznosti predaja vozidla

Ak majiteľ Cybertrucku chce predať svoje vozidlo v priebehu prvého roka, musí najprv písomne požiadať Teslu o výnimku z politiky „bez predajcu“. V prípade schválenia majú možnosť predaja vozidla späť automobilke. Ak Tesla odmietne, majitelia môžu získať písomný súhlas od spoločnosti na predaj vozidla tretej strane. V najhoršom prípade sa zdá, že Tesla sa môže rozhodnúť nepredeľovať žiadne ďalšie vozidlá predajcovi Cybertrucku.

Majitelia sú povinní dodržiavať dohodu

Majitelia Cybertrucku musia rešpektovať túto dohodu o obmedzení predaja počas prvého roku. Ak ju porušia alebo ak Tesla má podozrenie, že majitelia túto dohodu porušujú, spoločnosť Tesla môže požiadať o súdny príkaz na zamedzenie prevodu vlastníckych práv k vozidlu alebo požadovať od majiteľa vyrovnanie škôd vo výške 50 000 USD alebo hodnoty prijatej za predaj vozidla, podľa toho, čo je vyššie. Spoločnosť Tesla tiež môže odmietnuť predaj

You Might Also Like